SLICK 50


 

loga/logo_slick_big

 

Čtyři základní kroky k ochraně motoru proti opotřebení:

z pohledu dnešní tribotechniky je k dosažení maximální možné ochrany motorů s vnitřním spalováním proti opotžebení zapotřebí čtyř základních kroků - použití kvalitního motorového oleje a jeho pravidelná výměna, použití nového olejového filtru při každé výměně olejové náplně a aplikace účinného prostředku na ochranu motoru.

1. Volba správného motorového oleje:
základní informace ke správné volbě motorového oleje získáte z etikety jednotlivých balení oleje a v návodu k použití (manuálu) dodávaným výrobcem vozu.

Asociace automobilových inženýrů (Society of Automotive Engineers - SAE) rozlišuje motorové oleje v souladu s jejich viskozitou tzn. jak snadno olej proudí za extrémních teplotních podmínek. V chladnu olej houstne za tepla řídne. Hustý olej motorem efektivně neproudí, řidký nemaže.

Nejdůležitějšími stupňi SAE vizkozitní klasifikace pro motorové oleje jsou: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, a 50.

V praxi znamená vždy první číslo s označením W - winter (zima), za jakých teplot olej ještě snadno proudí (čím nižší číslovka, tím nižší teplota za které je olej schopen efektivně mazat). Druhé číslo indikuje jak vysoko může okolní teplota motoru vystoupit, aniž by došlo k nežádoucímu zeslabení ochranné olejové vrstvy, s následnou ztrátou mazacích schopností oleje (čím vyšší číslovka, tím vyšší okolní teplota).

American Petroleum Institute (API) vyvinul servisní klasifikaci pro stanovení výkonnostní hodnoty motorového oleje. Tato začíná označením SA (nejnižší) a končí označením SG, SH, SJ (nejvyšší).
Charakteristickou vlastností některých motorových olejů je vliv na spotřebu pohonných hmot: do 1.8% jsou označovány jako Energy Conserving, od 1.8% do 2.7% jsou ozn. jako Energy Conserving II.

2. Pravidelná výměna oleje:
K udržení výkonnosti a snížení opotřebení motoru jsou pravidelně prováděné výměny oleje nezbytné z několika důvodů:

- Základní motorový olej neodstraní tvorbu otěru, ale společně s použitými hlavními aditivy se zvyšuje jeho účinnost. Současné motorové oleje obsahují: zvyšovače viskozity, přísady proti pěnění, detergenty a disperzanty, inhibitory koroze, oxidační inhibitory, depresanty bodu tuhnutí, modifikátory tření a přísady pro zvládnutí extrémních tlaků. Pokud dojde k vyčerpání těchto a nebo některého z komponentů, snižuje se účinnost motorového oleje.
- Jednou z klíčových funkcí motorového oleje je "odebrání" nečistot a kovového otěru, které se mohou v motoru nacházet. V okamžiku "obdržení" tohoto "odstraněného" materiálu vznikná činitel abrazivního otěru. Čím více dochází ke znečištění oleje, tím je pravděpodobnější poškození motoru abrazivním otěrem.


- Spalováním paliva dochází k vysoké koncentraci sirných sloučenin, produkujících kyseliny, napadající stěny válců a pístů motoru. Čím déle je takto znečištěný olej v motoru, tím více kyselých sloučenin obsahuje.

- Se stopajícím znečištěním olejové náplně (prachem, sazemi, oxidací a kaly) stoupá její viskozita, která zvyšuje m.j. nároky na olejové čerpadlo, pro které je těžší zabezpečit efektivní cirkulaci olejové náplně. Dnešní visokootáčkové motory pracující ve vysokých provozních teplotách vytvářejí a zvyšují obsah a hmotnost kontaminátů, které jsou koncentrovány v menších objemech olejových náplní.

- Zvýšené množství sazí a kalů je příčinou vzniku měkkých úsad, které mohou nejen částečně, ale i plně zaslepit jemné pasáže olejových kanálků a takto mařit cirkulaci olejové náplně.

- Pokud dojde ke zředění olejové náplně vodou, nespáleným palivem a vedlejšími produkty hoření, klesá její viskozita. Čím je zředění vyšší tím se zvyšuje neschopnost oleje udržovat potrebnou tloušťku ochranného filmu. Zředění olejové náplně má za následek další škodlivý efekt: doplněné množství tekutiny budí dojem maximální hladiny naplnění olejové vany a to přesto, že část oleje byla spálena, nebo unikla. Čím je kapacita olejové vany nižší, tím vzrůstá nebezpečí poškození motoru. Jedinou profylaxí jsou proto pravidelné intervaly výměny olejové náplně, které mohou zabránit jejímu zředění.


Olejový filtr zachytává rozptýlené pevné částice, v případě jejich značného množství může dojít až k ucpání filtru. V žádném případě však filtr nezachycuje kontaminující a ředící tekutiny, které navíc urychlují vnitřní korozi. Jediným řešením je opět výměna oleje.

Co ovšem znamená výměna oleje v případě potřeby? Jaký je vlastně interval výměny oleje zamezující vzniku výše popsaných fenoménů? V motoru, který chceme uchovat v dobré kondici je zapotřebí měnit olej častěji, než si většina motoristů myslí.

Ve většině návodů k ůdržbě automobilů dodávaných přímo výrobcem je uveden jeden interval "za normálních podmínek jízdy" ca. 10.000 až 20.000 km (u osobních automobilů) a druhý "za extremních podmínek jízdy" cca. 5. 000 km. Protože spousta řidičů osobních, dodávkových a lehkých nákladních vozů se mylně domnívá, že provozují své vozidlo za normálních podmínek jízdy, volí interval výměny oleje 10.000 až 20.000 km. Výsledkem tohoto omylu jsou předčasná opotřebení motorů.

V Motor Oil Guide (6. vydání, Únor 1982) definovala API normální podmínky jízdy jako jízdu při rychlostech okolo 90 km/h po dlážděných cestách v bezprašném prostředí - v současnosti jsou to podmínky velice zřídkavé. Dále popisuje extremní podmínky provozu jako podmínky, ve kterých většina motoristů provozuje své vozidlo.

Jsou to :
- Krátké cesty do vzdálenosti 16 km.
- Jízda v prašném prostředí, v písku, na nezpevněných vozovkách a ve stavebních zónách
- Jízda za nízkých teplot znemožňujících dostatečné prohřátí motoru.
- Motory odstavené delší dobu mimo provoz.
- Přerušovaná jízda tzv. stop - and - go provoz (např. ve městech apod.).
- Jízda s přívěsem.
- Přeprava těžkých nákladů.
- Jízda vysokou rychlostí za horkého počasí.
- Jízdy v jiných náročných provozech a extremních podmínkách.

3. Výměna olejového filtru při každé výměně oleje:
Úkolem olejového filtru je záchyt pevných částic obsazených v cirkulujícím oleji. Filtr je zapotřebí měnit při každé výměně oleje ze dvou důvodů.
1. Menší filtry moderních vozů se vyznačují menší filtrační kapacitou. Z tohoto důvodu se mohou tyto filtry dříve ucpat zachycenými částicemi než dlouhé olejové filtry starších modelů.
2. Použitý filtr obsahuje značné množství zachycených nečistot. Aditiva obsažená v čerstvém oleji mohou záchyt částečně rozrušit a takto znehodnotit novou náplň.

4. Použití účinné ochrany motoru:
První tři popsané body (použití kvalitního oleje, jeho pradidelná výměna společně s výměnou olejového filtru) byly dlouhou dobu interpretovány jako základní elementy běžné údržby motorů. Použití účinné ochrany motoru zajistí jeho dodatečnou ochranu proti opotřebení v okamžicích, kdy i ten nejlepší motorový olej nemůže dostatečně působit.

- V okamžiku startu motoru, kdy olejová pumpa ještě nedosáhne dostatečného tlaku oleje v systému, potřebného k zajištění plnohodnotného mazání.
- V okamžiku kontaminace olejové náplně, kdy aditiva v něm obsažená jsou již spotřebována.
- Když extremní podmínky provozu sníží viskozitu oleje na kritický bod.

SLICK 50 Automotive Engine Treatment ( Ochrana motorů) dala vzniknout nové kategorii várobků k ošetření motorů automobilů. Vyvinutá tak, aby ve spojení s motorovými oleji redukovala otěr a opotřebení , obsahující technologicky pokrokové složení obsahující PTFE (polytetrafluorethylén), ve složení s jedinečným složením dalších přísad vytvářejících a podporujících efektivní vazbu PTFE na kovové povrchy otěrem ohrožených dílů.

Dnešní SLICK 50 je výsledkem více jak 20-ti letého vývoje a milionů dolarových investic do výzkumu, vývoje a testů. Nezávislé testy v certfikovaných laboratořích signifikantně a statisticky dokazují snížení otěru až o 50% během startu a chodu motoru po 80.000 km.

 

Ochranný vliv SLICKu 50:
výrobky za skuniny SLICK 50 jsou neustále vyvíjeny, testovány za nejtvrdších laboratorních a provozních podmínek a následně zlepšovány. Miliony dolarů investovaných do testů SLICKu 50 v nezávislých laboratořích potvrzují avizované vlastnosti - snížení tření v momentu uvedení motoru do provozu i během vlastního provozu po 80.000 km. K zaručení opakovatelnosti testovacího protokolu a výsledků byly tyto testy prováděny v laboratořích sledovaných ASTM - Americkou Asociací pro Testování Materiálů.

Snížení tření a opotřebení po dobu 80.000 km:
testy byly provedeny k změření ochranného účinku Ochrany motorů SLICK 50 po dobu 80.000 km. Tyto testy byly realizovány na motorech BUICK V 6. Veškeré ošetřené a neošetřené motory byly provozovány v ekvivalentu 80.000 km, za simulace extrémních podmínek jízdy po dálnici, s použitím kvalitního oleje API SG 5W/30. Každých 5.000 km byl vyměněn olej. SLICK 50 Engine Treatment byl aplikován pouze jednou během celého testu a to po ujetí 5.000 km. Po operacích odpovídajících 80.000 km byly kontrolovány sledované díly motoru s následným měřením jejich otěru.

Z 80.000 km bylo se SLICKem 50 E/T absolvováno 75.000 km po jeho aplikaci. Výsledná měření signifikantně prokázala, že SLICK 50 nejen skutečně účinkuje, ale jeho účinek byl prokázán i po absolvování 80.000 km.

Výsledky testů dokazují:
- snížení opotřebení 1. pístního kroužku o 41% oproti motorům neošetřeným SLICKem 50 E/T. Opotřebení 1. pístního kroužku bylo měřeno proto, protože tento díl je nejvíce zatěžován a opotřebováván extrémními teplotami, tlaky a pohyby pístu.

Snížení tření během startu:
další testy byly provedeny za účelem změření efektivity SLICKu 50 E/T a jeho ochranných vlastností během startu motoru. Tyto testy byly srovnáním opotřebení ošetřených a neošetřených motorů BUICK V 6 po několikanásobných startech s použitím vysocekvalitního motorového oleje API SG 5W/30 po celou dobu testu.

Motory byly nastartovány, běžely 1 min. ve volnoběžných otáčkách, akcelerovány do ekvivalentu 80 km/h po dobu 10 - ti minut (simulace krátké jízdy) a vypnuty. Po 330 - ti opakováních celé procedury byla v motorech vyměněna olejová náplň společně s olejovým filtrem a poté byly motory opět uvedeny do 4 hodinového provozu, při otáčkách odpovídajících 110 km/h, k jejich prohřátí a propláchnutí.
Poté byl vypuštěn olej za všech motorů, vyměněn olejový filtr, ale olejová náplň nebyla doplněna.

Další série 500 start - stop sekvencí se simulací běhu "suchého" motoru (tato zkouška následovala laboratorní testy) při kterých byly motory okamžitě po startu akcelerovány na 1000 ot/min a vzápětí vypnuty.
Po těchto zkouškách byly motory rozloženy a vybrané díly kontrolovány a přeměřeny.

Výsledky jsou vynikající. Motory ošetřené SLICKem 50 E/T vykazovaly o 42% menší opotřebení oproti motorům neošetřeným.

Závěrečná série 500 start - stop zkoušek bez olejové náplně opět potvrdila, že SLICK 50 E/T nejen podstatně opotřebení, ale působí dlouhodobě po ošetření.

Závěr:
Nezávislé laboratoře na základě výše popsaných a provedených testů potvrzují signifikantní účinek SLICKu 50 Engine Treatment - snížení opotřebení při startu motoru a po dobu 80.000 km.

Upozornění:
Výrobce SLICKu 50 nedoporučuje běh motorů bez olejové náplně a to i v případě, pokud byl aplikován SLICK 50 Ochrana motorů - Engine Treatment.


Jak účinkuje SLICK 50 Engine Formula:
použití výrobků na bázi PTFE v motorech se podstatně rozšířilo. PTFE ve spojení s dalšími chemickými komponenty má po použití v motorech prokazatelné účinky. Primárním účinkem je dlouhodobá redukce tření a to jednak při startu motoru, ale také i během jeho provozu.

PTFE (více známé jako TEFLON) je polymer stejně tak jako plasty a gumové elastomery. Polymery mají specifické vlastnosti, kterých konvenční materiály nedosahují. PTFE není vyjímkou - je mechanicky pevný a odolný, chemicky inertní a vyznačuje se extrémně nízkým koeficientem tření. Tyto vlastnosti v kombinaci se speciálním chemickým složením pomáhají zajišťovat SLICKu 50 Ochraně motorů (Engine Treatment) jeho ochranné vlastnosti po dobu 80.000 km.

PTFE obsažený ve SLICKu 50 ve spojení se jeho speciálním chemickým složením se váže na kovový povrch motorů dvěma způsoby:

1.
PTFE je materiál s nízkou povrchovou tenzí. Proto vyhledává fyzikální vazbu s materiály s vyšším povrchovým napětím - kovové povrchy (je to stejný princip na jakém je např. založen účinek mýdla při čištění pánve na pečení s vrstvou oleje). PTFE je v důsledku těchto vlastností schopen vyměnit si pozici s motorovým olejem a usadit se na kovových dílech, navíc obsahuje potenciál, kterým působí skrz trhlinu nebo lom v laku, či ostatních úsadách obsažených v motoru, aby se spojil s kovovým povrchem.

2.
SLICK 50 E/F obsahuje PTFE s nízkou molekulární hmotností, nutný k zajištění jejich měkkosti a schopnosti rovnoměrného rozdělení teploty. Tento nízkohmotnostní PTFE je vyráběn speciální metodou, pomocí které jsou delší molekuly štěpeny svazkem elektronů. V okamžiku jejich rozštěpení jsou chemicky aktivovány a takto se mohou vázat na kovový povrch, podobně jako magnet k železu.

SLICK 50 Ochrana motorů (Engine Treatment) je vytvořen, připraven a testován tak, aby pracoval ve spojení se všemy druhy motorových olejů včetně syntetických, které jsou jednotlivými výrobci doporučovány nebo předepsány.

 

Srovnání speciálního chemického složení obsaženého v přípravcích obsahující PTFE:
protože Ochrana motorů SLICK 50 (Engine Treatment) je lídrem v kategorii PTFE přípravků, mnoho výrobků se s ním srovnává. Smyslem tohoto článku je vysvětlit rozdíl mezi ním a ostatními přípravky, které byly analyzovány během posledních let.

Ostatní přípravky na bázi PTFE, nebo TEFLONU které byly analyzovány, obsahují vesměs pouze dvě složky: PTFE popř. TeflonR a motorový olej, některé obsahují PTFE koloidní chemickou suspenzi, jiné zase obsahují do nosného oleje přidaná základní aditiva (ale tato jsou vypuštěna při následující výměně oleje).

SLICK 50 Ochrana motorů (Engine Treatment) oproti ostatním obsahuje unikátní chemické složení speciálně vyvinuté k aktivaci dlouhodobých protiotěrových účinků. Toto jedinečné složení obsahuje ne dva, ale pět interaktivních komponentů:

- Speciální rozměr PTFE částic, které nezanášejí olejové filtry.

- Koloidní složení udržující PTFE částice ve stálém vznosu.

- Speciální chemické složení preparující povrch motoru k přijetí upravených částic PTFE a zajišťující efektivní a dlouhodobě účinkující proces vazby.

- Chemické složení usnadňující interakci PTFE s kovovými díly motoru a zajišťující "potažení kritických" dílů účinnou vrstvou PTFE.

- Prvotřídní nosný olej zajišťující transport PTFE společně s výše uvedenými látkami.

Přístup ostatních přípravků v procesu dodávky PTFE k povrchu potřebujícím ochranu je zastaralý a primitivní. Dle našeho názoru, potvrzeném nesčetnými testy, je životnost vytvořené ochranné vrstvy podstatně nižší, než u SLICKu 50 podporujícím chemicky i mechanicky proces vazby.

Výběr dle kategorie


Nápověda k search +

- napište požadované klíčové slovo (neklikejte, nemačkejte Enter)
- napište minimálně 3 písmena
- výsledky hledání můžete více omezit použitím více klíčových slov (např. vana mondeo)
- používejte jednotlivá klíčová (např. filtr green punto)
- hledání nerozlišuje diakritiku
- hledá v názvu kategorie, názvu produktu a kódu zboží
- najetím myši na text se zobrazí obrázek, popis a cena zboží
- kliknutím na odkaz zobrazit na pravé straně se zobrazí všechny nalezené položky
- kliknutím na odkaz načíst další se načte více nalezených položek